Nastavení připojení WiFi Teploměru k vaší síti

Příklad nastavení připojení WiFi Teploměru s pomocí telefonu s Androidem