Co se chystá nebo na čem už pracujeme v zimě 2021/22?

Další čidla

V nejbližším plánu je vyrobit čidlo tlaku pevných látek (=měření hmotnosti) a čidlo pro 8 kontaktů. Stále testujeme laser pro měření vzdálenosti.

Nové bezdrátové technologie

Zkoumáme Bluetooth a Zigbee, nešly-li by využít hotová/prodávaná čidla a další prvky domácí automatizace.

Vylepšení webu Teploty.info a aplikace pro Android

Možnost sdružovat čidla podle místností, generovat grafy s čidly napříč WiFi/Ethernet Teploměry nebo třeba přidat grafické schéma rozmístění čidel a zobrazovat aktuální data v nich jsou jen některé z nápadů, které chceme na web a do mobilních aplikací zapracovat.